McAfee SiteAdvisor

McAfee SiteAdvisor

Miễn phí
Warns the user about potentially dangerous websites
Người dùng đánh giá
4.2  (275 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
Keeps you safe while browsing the Internet by warning you about potentially dangerous websites or search engine results.
SiteAdvisor phần mềm thêm an toàn xếp hạng của duyệt và tìm kiếm cơ kết quả. Với SiteAdvisor phần mềm đã được cài đặt, anh duyệt sẽ hơi khác hơn trước. Chúng ta thêm nhỏ chỗ đánh giá các biểu tượng của anh kết quả tìm kiếm, cũng như một duyệt nút và tùy chọn tìm kiếm cái hộp. Cùng nhau, những cảnh báo anh có khả năng nguy hiểm mạng và có thể giúp ông tìm lựa chọn nào an toàn hơn.
Chương trình này đã được thay thế bởi McAfee WebAdvisor
Thông tin được cập nhật vào: